ហួសចិត្ត​!ថ្ងៃគេ​សប្បា​យរីករាយ​ក្នុ​ង​ថ្ងៃ Merry Christmas ​យុវជន​ម្នាក់​មិន​ដឹង​ខូច​ចិត្ត​រឿង​អី ​បែក​គំនិត​គិត​ខ្លីលោត​ពី​លើ​ផ្ទះជា​ន់ទី២​ដើម្បី​បញ្ច​ប់ជីវិត

ហួសចិត្ត!ថ្ងៃគេសប្បាយក្នុងបុណ្យ Merry Christmas យុវជនម្នាក់មិនដឹងខូចចិត្តរឿងអី បែកគំនិតគិតខ្លីលោតពីលើផ្ទះជាន់ទី២ដើម្បីបញ្ចប់ជីវិត ហេតុការណ៍នេះបង្កអោយមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង១១នឹង១០នាទីយប់ ថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦ ស្ថិតក្នុងសង្កាត់អូឡាំពិច ខណ្ឌចំការមន។ព័ត៏មានលំអិតនឹងផ្តល់ជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះ!!!

 

រូបភាព៖

 

Sunday 25, December 2016 23:25:43