World of Warcraft រហូតដល់អាចផលិតរឿងខ្លួនឯងដើម្បីទាក់ទាញប្រជាប្រិយភាពមកវិញ

World of Warcraft ជាប្រភេទហ្គេមអនឡាញម៉្យាងដែល ជាប់ឈ្មោះជាហ្គេមដែលមនុស្សលេងច្រើននៅលើពិភពលោក
ហើយជាហ្គេមប្រភេទនេះ ជាហ្គេមលក្ខណៈ ច្បាំងដែលគេបែកចែកជា២ ទឹកដី គឹខាងមនុស និង ខាងបីសាច
ដោយខាងមនុស្សគេអោយឈ្មោះថា (Alliance)
ដោយខាងបីសាចគេអោយឈ្មោះថា (Horde)
ហើយឥលូវនេះគេបានបង្គើតមួយប៉ាក់ទៀតហើយដែលគេអោយឈ្មោះថា(Demon Hunter)
ដែលមាននៅក្នុង Sever ថ្មីរបស់ World of warcraft 
នេះជាវីដេអូរបស់ Sever ថ្មី៖ Legion

 

Friday 16, December 2016 18:14:44