តោះមកមើលទាំងអស់គ្នានូវ វីដេអូរបស់ ហ្គេម GTA6-trailer

អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនិយមលេងហ្គេមប្រភេទ PC/PS4/XONE អ្នកប្រាកដជាស្គាល់ហ្គេម១នេះហើយ
តោះយើងទៅមើលវីដេអូរបស់ហ្គេមមួយនេះ៖

 

Friday 16, December 2016 13:57:59