រម្មណីយដ្ឋាន «កោះតាដា» ជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិក្នុង ខេត្តកំពត...សមប្បាយណាស់

រម្មណីយដ្ឋាន «កោះតាដា» ជាតំបន់ទេសចរណ៍ធម្មជាតិក្នុង ខេត្តកំពត... បន្ទាប់ពីបានទៅដល់ទីនោះមានអារម្មណ៍ថា ស្រស់ស្រាយ ត្រជាក់ភ្នែក ស្រលះខួរក្បាល ជាមួយទិដ្ឋភាព និងបរិយាកាសដ៏ស្រល់ស្អាតនៅទីនោះ បើនិយាយពីទឹកវិញ ត្រជាក់ដូចទឹកកក ថ្លាស្អាតដូចកញ្ចក់ ឃើញហើយគួរអោយចង់ហែល។ តែសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តពាក់ស្បែកជើងប៉ាត់តា ឬ Style swag អីហ្នឹងគួរតែយកថង់ ឬស្បែកជើងផ្ទាត់ទៅតាមផងទៅ ព្រោះថាផ្លូវឡើងទៅយ៉ាប់បន្តិតហើយ ព្រោះផ្លូវភក់ដីក្រហម រឺឯតម្លៃចូលទៅលេងទីនោះគឹ ១ ម្នាក់ ៤០០០ រៀល... តើមានគំរោងទៅលេងទីណាហើយឬនៅក្នុងឱកាស បុណ្យភ្ជុំ។

Friday 04, November 2016 02:46:13